Program

Plán činnosti DONLY športového klubu Donovaly na rok 2015

1. V priebehu roka vypracovať novú koncepciu zamerania činnosti klubu hlavne s ohľadom na finančné možnosti.

2. Upovedomiť doterajších členov – musherov o plánovanej zmene zamerania klubu s možnosťou prestupu.

3. Zotrvať v podporovaní organizovania športových podujatí na Donovaloch a byť nápomocný vedeniu obce. / Zimné akcie organizované Parkom Snow, výstava Svätobernardských psov, stavanie mája, turistický prechod Donovaly – Špania dolina, futbalový turnaj o pohár starostu, stretnutie „donly-klubákov“ pri dobrom guláši./

4. I naďalej spolupracovať s leteckou spoločnosťou EHC Prešov pri ich prezentácii formou vyhliadkových a propagačných letov a dokumentovaním podujatí.

5. Kompenzovať záťaž občanov Donovál pri organizovaní športových podujatí v obci.

6. Aktívne vylepšovať a doplňať webovú stránku Donly-šk Donovaly pre skvalitnenie komunikácie.

7. Počas celého roka sa vzorne starať o klubového psíka Samka. 

Donovaly, 2015                              Predsedníctvo Donly klubu

Comments are closed.