Program

Plán činnosti DONLY športového klubu Donovaly na rok 2019

1. V priebehu roka vypracovať novú koncepciu zamerania činnosti klubu hlavne s ohľadom na finančné možnosti.2. Upovedomiť doterajších členov – musherov o plánovanej zmene zamerania klubu s možnosťou prestupu.

2. Zotrvať v podporovaní organizovania športových podujatí na Donovaloch a byť nápomocný vedeniu obce. Zimné akcie organizované Parkom Snow, stavanie mája, turistický prechod Donovaly – Špania dolina, futbalový turnaj o pohár starostu, stretnutie „donly-klubákov“ pri dobrom guláši.

3. I naďalej spolupracovať s leteckou spoločnosťou EHC Prešov pri ich prezentácii formou vyhliadkových a propagačných letov a dokumentovaním podujatí.

4. Kompenzovať záťaž občanov Donovál pri organizovaní športových podujatí v obci.

Donovaly, 2019                              Predsedníctvo Donly klubu

Comments are closed.