Členovia

Predsedníctvo Donly športového klubu Donovaly

Predseda: Miroslav Almássy

I. Podpredseda: Miroslav Daňo

2. Podpredseda: Jaroslav Pajdlhauser

Tajomník: Ema Krebesová

Hospodár: Miroslav Almássy, ml.

Člen: Ing. Eduard Krížik,

Člen: Martin Závatzký

____________________________________________________

Čestný predseda: Pavel Toma

Zoznam členov Donly športového klubu Donovaly

Základný zoznam členov registrovaných v SAJPSP.

1 Miroslav Almássy
2 Miroslav Daňo
3 Jaroslav Pajdlhauser
4 Miroslav Almássy ml.
5 Ema Krebesová
6 Pavel Toma
7 Martin Závatzký
8 Ing. Eduard Krížik
9 Vladimír Klačan
10 Anton Duša
11 MVDr. Ján Jagoš
12 Martin Necpál
13 Ján Mlynár
14 Roman Reistetter
15 Partik Lučanský
16 František Starinský
17 Pavol Kolarčik
18 Michal Reisinger
19 Fillip Závatzký
20 Ján Martinka

Comments are closed.